سمینارمعجزه کسر

سمینار معجزه کسردردانشگاه یزد مورخ 26دی ماه 98ویژه صنعت طلا وجواهرسازان برگزار خواهدشد ورئیس کانون آقای دکتر پیش بین درخصوص معرفی گوهرسنگها وآخرین وضعیت جواهرات وگوهرسنگها سخنرانی خواهمد نمود.

 

MyLogoOfGem