• صفحه نخست
  • اخبار
  • برگزاری سمینارکارآفرینی واشتغال زایی درحوزه گوهرشناسی و معدن

برگزاری سمینارکارآفرینی واشتغال زایی درحوزه گوهرشناسی و معدن

سمینار کارآفرینی و اشتغال زایی  در حوزه گوهرشناسی و معدن در تالار دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک شاهرود به سخنرانی  آقای مهندس محمد جواد  پیش بین  ، رییس کانون  جواهرات  و سنگ های  قیمتی ایران  در تاریخ  دوم  آبانماه 97برگزار گردیدشاهرود 1شاهرود 6شاهرود7شاهرود5 

MyLogoOfGem